page_banner

Turne në fabrikë

Linja e montimit

Linja e montimit

Linja e nxjerrjes

Ndërtesa e zyrës

Ndërtesa e fabrikës

Linja e paketimit

Punëtori e pastrimit